News

News

Vyjádření UK NARIC Vám může pomoci ve Vaší žádosti o práci či studium v Británii

Chtěli byste pracovat či studovat ve Velké Británii, avšak své doklady o vzdělání jste získali v zahraničí a nevíte, zda vaše kvalifikace splňují požadavky zaměstnavatele či školy, na kterou se hlásíte. UK NARIC Vám může pomoci!

V UK NARIC poskytujeme informace a radíme uchazečům ohledně vzdělání dosaženého v zahraničí. Naše služby Vám mohou pomoci pokud hledáte zaměstnání nebo byste rádi pokračovali ve studiu v Británii.

V UK NARIC Vám, dle Vaší volby, můžeme vystavit jeden z oficiálně uznávaných dokumentů nazývaných Statement of Comparability či Career Path Report, v nichž k Vaším kvalifikacím přiřadíme odpovídající úroveň vzdělání v Británii a jež tak mohou pomoci Vašemu potenciálnímu zaměstnavateli či škole učinit informované rozhodnutí ve věci Vaší žádosti.

Statement of Comparability

Statement of Comparability slouží jako potvrzení o ekvivalenci Vašich dokladů o vzdělání, a to jak vzdělání akademického tak i profesionální či odborného. V tomto oficiálním dokumentu UK NARIC přirovná Vaše kvalifikace k odpovídající úrovni vzdělání v Británii. Statement of Comparability je značně ceněn univerzitami, školami, zaměstnavateli a vládními odděleními a agenturami, jimž pomáhá porozumět Vašim kvalifikacím v kontextu britského vzdělávacího systému a učinit tak informované rozhodnutí ve věci Vaší žádosti.

Career Path Report

Career Path Report poskytuje detailnější informace o Vašem dokladu o vzdělání. Mimo potvrzení o srovnatelnosti Vaší kvalifikace s odpovídající úrovní vzdělání v Británii, obsahuje tento dokument také popis vzdělávacího systému, v němž byla kvalifikace udělena a zahrnuje doporučení pro další možné studium či profesní rozvoj v Británii.

Oba dokumenty, Statement of Comparabilty a Career Path Report, vydáváme na základě kvalifikací udělených nejen univerzitou, ale i školami či odbornými učilišti a jinými. Jejich hlavním účelem je zajistit, že zaměstnavatelé či škola, na kterou se hlásíte, rozumí tomu, jaké úrovně vzdělání jste dosáhli.

Podání žádosti na UK NARIC

Podaní žádosti na UK NARIC je snadné. Nejlepším způsobem je podat si žádost přes internet; jednoduše navštivte naše stránky www.naric.org.uk a klikňete na odkaz “Online Application”. Na stránkách také naleznete ceny našich služeb. Aby Vaše žádost byla kompletní, je nutné, abyste nám zaslali fotokopie vašich dokladů o vzdělání spolu s jejich oficiálním překladem do angličtiny. V některých případech, Vám UK NARIC může ušetřit čas a obtíže spojené se sháněním překladatele. V případě některých jazyků totiž nabízíme službu, díky níž lze nutnost překladu do angličtiny a naši zaměstnanci mohou posoudit Vaše doklady o vzdělání na základě fotokopií v původním jazyce. 

Statement of Comparability a Career Path Report vystavujeme do 15 pracovních dnů (což nezahrnuje dobu zásilky). Posouzení Vašich kvalifikací tak netrvá vůbec dlouho, a přitom uznání vzdělání od UK NARIC může představovat rozhodný rozdíl pro celou Vaši kariéru v Británii.

Žádost pomocí Points Based System

Pokud nejste občanem země Evropského hospodářského prostoru a chtěli byste v Británii pracovat či studovat, musíte si podat žádost pomocí takzvaného Points Based System (PBS) for immigration. PBS nabízí různé možnosti. Pokud je Vaším přáním v Británii pracovat, můžete si podat žádost skrze tzv. Tier 2 a pokud byste rádi v Británii studovali, vztahuje se na Vás Tier 4.

Statement of Comparability, Career Path Report a English Language Assessment Vám mohou značně pomoci ve Vaší žádosti o práci či vzdělání. Zatímco první dva dokumenty informují o srovnatelné úrovni Vašich kvalifikací v britském systému vzdělávání, English Language Assessment slouží jako potvrzení o úrovni Vaší znalosti anglického jazyka.

12/02/2013 13:05:00
Iranian Konkur to be abolished
The Iranian Ministry of Education has...
more...

International Comparisons database...
The UK NARIC International Comparisons...
more...

The designated UK national agency for...
UK NARIC is the designated national agency...
more...